Denne gangen er det bare en kort nyhetsbrev. Grunnet usikkerheten den nye koronavirkeligheten har gitt oss, har vi besluttet å gjennomføre det 18. NSMS møte digitalt. Det betyr at vi ikke kommer til å møte hverandre i skiheisen, ved utstillingen, i forelesningssalen, ved frokost eller i baren på Hafjell denne gangen. Vi er fullt klar over at det er kjedelig, veldig kjedelig og at det ikke kan erstattes av et digitalt møte. Allikevel skal vi gjøre vårt beste for å tilby tidenes beste digitale NSMS-møte! Det blir forhåpentligvis unikt og godt besøkt. Planen er at vi skal avholde det 18. NSMS-møtet mandag den 25. januar som et heldagsmøte med inviterte og påmeldte foredragsholdere. Informasjon om både påmelding, sammendrag osv. følger nokså snart.
Følg med på våre fine nye hjemmesider (www.nsms.no) samt sosiale medier