NSMS gjennomfører et digitalt Vintermøte mandag 25.01.2021, kl. 09.00 til 15.00 og arrangementet er gratis.

Det blir flere inviterte foredragsholdere, og programmet vil bestå av ulike temaer innen massespektrometri så vi får vist bredden i vårt fagfelt. Vi ønsker bidrag i form av postere og 20 minutters foredrag fra dere. Vi vil gjennomføre digitale poster sessions og lager et hefte med sammendrag. Rundt lunsj vil flere leverandører vise dere siste nytt innen instrumenter og utstyr.

Meld deg på som deltager og meld på ditt bidrag ved hjelp av menyen over. 

NSMS avholder generalforsamling i forbindelse med seminaret, og vil gjennomføres digitalt. Alle medlemmer oppfordres til å delta og saker som skal tas opp skal være styret i hende senest 14 dager før møtet.

Vi ønsker også å vise bredden av det deltagerne våre driver med, og ønsker gjerne at du allerede nå tenker på om du kanskje kan bidra med foredrag eller poster.

Innmelding i NSMS kan gjøres ved å fylle ut innmeldingsskjemaet under fanen medlemsskap.