Georg Hvistendahls Minnefond 

:Georg Hvistendahls Minnefond ble opprettet av NSMS høsten 1998. Fondet skal brukes til støtte i forbindelse med deltagelse på møter arrangert i regi av NSMS og IMSF samt til nordiske MS møter. De som kan søke må være medlemmer av Norsk Selskap for Massespektrometri.

Møter som går i regi av NSMS (andre enn vintermøte), IMSF og de nordiske massespektrometri møter (som ikke avholdes i Norge) kan søkes om  maksimalt 2500 NOK (inntill 10 søknader/styreperiode på 2 år innvilges).
Maksimal søknadsbeløp til NSMS sine vintermøter er 6000 NOK (inntill 10 søknader/styreperiode på 2 år innvilges). For godkjenning av søknader kreves et faglig bidrag i form av innlegg eller plakat.

Søknadsfrist til støtte til møter som går i regi av NSMS (andre enn vintermøte), IMSF og de nordiske massespektrometri møter (som ikke avholdes i Norge)er fortløpende.

Søknadsfrist til støtte til NSMS sitt vintermøte er 1. november i året før vintermøtet avholdes.

Søknad sendes styrelederen:  norsk.selskap.for.massespek@gmail.com og skal inneholde et budsjett samt ønsket søknadsbeløp.

Om Georg Hvistendahl

Norsk spesialist i massespektrometri. Georg var en dyktig fagmann, pedagog og respektert tillitsmann. Han begynte å studere kjemi i relativt moden alder og ble cand. real. med hovedfag i kjemi i 1971. Han opparbeidet seg raskt en solid posisjon på sitt fagområde. Derfor ble han umiddelbart etter eksamen ansatt ved Universitetet i Oslo som universitetslektor og førsteamanuensis. De siste årene var han professor.

Hans vitenskapelige og faglige arbeid var preget av entusiasme, flid og nøyaktighet. Det samme preget hans undervisning. Georg brukte mye av tiden til å oppdatere og forberede sin undervisning og hadde alltid en positiv innstilling til kolleger og studenter. Han tok seg alltid tid til å samtale med dem som oppsøkte ham, enten man kom for å søke hans kompetente faglige råd eller for å slå av en prat.

Etter nesten 25 år som foreleser i organisk massespektrometri både ved Universitetet i Oslo og ved flere av landets øvrige universiteter, samlet han sin erfaring og kunnskap i en lærebok beregnet på det internasjonale marked. Han rakk å fullføre boka og få sendt den inn til forlaget før han gikk bort. Georg var en av stifterne til Norsk Selskap for Massespektrometri i 1973, og han la ned utallige timer i arbeid for Selskapet.

Kilde: Minneord fra 1996 skrevet av Einar Uggerud