Konferansen organiseres av NSMS  og SMSS:

Komiteen består av:

NSMS:Léon Reubsaet (Oslo), Åse Marit Øiestad (Oslo), Hanne Devle (Ås), Jan Arild Hustad (Trondheim), Lene Hop Johannessen (Bergen), Susana Villa Gonzalez (Trondheim) og Stine Göransson Aanrud (Ås).

SMSS:  Jonas Bergquist (Uppsala universitet), Jörg Hanrieder (Göteborg universitet), Agnes Rinaldo-Matthis (Svenska kemisamfundet) og  Victor Edmark (Svenska kemisamfundet)

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål!