Om oss

Om NSMS

Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS) er en nasjonal forening som ønsker å ivareta faget massespektrometri. Vi er en frittstående forening som ikke har underavdelinger.

Norsk selskap for massespektrometri er tilknyttet det internasjonale MS-miljøet ved at vi er medlem av «International Mass Spectrometry Foundation«. For tiden er vår representant i IMSF også valgt inn i «IMSF Executive Board«.

Vi avholder nasjonale seminarer i massespektrometri hvert annet år. Disse blir avholdt på steder der vi har mulighet for både å gå og stå på ski, med andre ord vi kombinerer det faglige med det sosiale. Dette gjør at vi får en fin atmosfære rundt det hele og nye kontakter dannes mens gamle pleies

NSMS arrangerer også noe som vi kaller MS-brukermøter. Disse møtene skal arrangeres på tider som ikke kolliderer med våre ordinære vintermøter. Ideen med disse møtene er å få ms-intereserte til å diskutere faget på et mer praktisk grunnlag. Vi ønsker å ta opp praktiske problmer og utfordringer, for på den måten å kunne hjelpe hverandre med små og store problemer på MS-laboratoriet. Se også liste over arrangementer i regi av NSMS

Ledelse
Øverste myndighet er generalforsamlingen som skal avholdes minst hvert annet år innen utgangen av april. I praksis avholdes generalforsamling i tilknytning til våre nasjonale seminarer.

Til daglig ledes selskapet av et styre som består av

leder
4 styremedlemmer
1 varamedlem

MS-miljøet i Norge

Det er et relativ bredt fagmiljø som vårt selskap dekker. Vi har medlemmer som arbeider med teoretisk problemstillinger innen kjemiens verden og vi har medlemmer som kun benytter MS som en ren detektor i sitt arbeid.

NSMS ga i en årrekke ut medlemsbladet «Massenytt«. Mange av våre medlemmer er også flittige bidragsytere i internasjonale tidsskrifter som f.eks.:

European Mass Spectrometry
HD Science Mass Spectrometry and Chromatography Publications
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes
Journal of Mass Spectrometry
Journal of the American Society for Mass Spectrometry
Mass Spectrometry Reviews
Rapid Communications in Mass Spectrometry

Historikk

Norsk Selskap for Massespektrometri ble stiftet 6. April 1973 i Oslo, og frem til i dag bare vokst og vokst. Det blir stadig flere laboratorier som går til anskaffelse av massespektrometre av forskjellige slag.
Selskapet har som formål å styrke det faglige miljøet innen massespektrometri i Norge, blant annet ved å arrangere møter og ved å bidra til å skape faglig kontakt og samarbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Medlemskap i NSMS

Alle med interesse for massespektrometri kan bli medlem av Norsk Selskap for Massespektrometri. Kontingenten er for tiden kr. 100,- pr. år.
Fyll ut og send innmeldingsskjemaet i dag.

Styret

Jan Arild Hustad

Leder

Chemsupport
Bjørklivegen 8
7550 Hommelvik

Åse Marit Leere Øiestad

Styremedlem

Avdeling for rettsmedisinske fag
Klinikk for laboratoriemedisin
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Stine Aanrud

Styremedlem

NMBU Adamstuen
Institutt for Mattygghet og infeksjonsbiologi – Bygg 15      Ullevålsveien 72                                        0454 Oslo

Lene Hop Johannessen

Styremedlem

Havforskningsinstituttet                          Kjemi og Fremmedstoff lab.
Postboks 1870 Nordnes,
5817 Bergen

Susana Villa Gonzalez

Styremedlem

NTNU
Institutt for Kjemi 
Høgskoleringen 5                                      7034 Trondheim

Per Ola Rønning

Varamedlem

Oslo Met                                                Institutt for maskin, elektronikk og kjemi Pilestredet 35,                                            0166 Oslo