Innmelding

Vil du bli medlem? Fyll ut skjemaet og send informasjonen til NSMS.

Norsk Selskap for Massespektrometri har som formål å styrke det faglige miljøet innen massespektrometri i Norge, blant annet ved å arrangere møter og ved å bidra til å skape faglig kontakt og samarbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Bekreftelse av mottatt innmelding vil bli sendt på mail sammen med informasjon om innbetaling av medlemskontingent.

NB! Alle felt merket med * må fylles ut.

Medlemskontingenten er kr 200 for to år – betales annet hvert år til:

Konto nr 0539 16 08808
eller med Vipps til #18906 – Norsk selskap for Massespektroskopi

NSMS c/o Åse Marit Leere Øiestad
Folkehelseinstituttet/REFU
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Org.nr. 986 570 128
IBAN NO24 0539 1608 808
BIC-adr: DNBANOKK