Her kan du melde på både deltagelse og bidrag.

På denne siden finner du den nødvendige informasjonen og lenker til å registrere din deltagelse samt til å registrere ditt bidrag (to separate registreringer). 

Registrering av din deltagelse gjør du her (dette åpner en ny side – deltager.no – utenfor NSMS.no. Frist for påmelding av deltagelse er 15.1.2021. 

Påmelding av poster og foredrag til NSMS’ 18. Vintermøte gjør du som følgende:

Bidrag i form av poster eller foredrag må sendes inn til NSMS via mailen: norsk.selskap.for.massespek@gmail.com. Du sender sammendraget samt ønske om du vil presentere arbeidet som et foredrag og/eller som en poster. 

 Merk emnefeltet til eposten du sender med: SAMMENDRAG_18NSMS_2021

Påmeldingsfrist for å sende inn sammendrag til poster er utvidet til 8.1.2021. (Fristen for å sende sammendrag til foredrag har gått ut). Sammendraget skal skrives i henhold til vår mal for sammendrag. Vi tar imot og godkjenner bidrag fortløpende.

Poster

Send inn et sammendrag i henhold til vår mal for sammendrag (frist 20.12.2020). Den digitale posteren skal være i pdf-format og sendes til samme epostadressen senest onsdag 20. januar 2021. Du forplikter deg til å være digital tilgjengelig under planlagte digitale poster sesjoner i løpet av 25.01.2021.

Foredrag 

Send inn et sammendrag i henhold til vår mal for sammendrag (frist 20.12.2020). Vi vil deretter gi tilbakemelding på om foredraget er godkjent, og du vil få plassering i programmet. Deretter vil du få 20 minutter (spørsmål inkludert) til å holde foredrag 25.01.2021.