Her kan du melde på både deltagelse og bidrag.

Påmelding av deltagelsen gjør du via deltager.no. Lenken finner du HER (dette åpner en ny side utenfor NSMS.no)

Påmelding av poster og foredrag til NSMS’ 18. Vintermøte gjør du som følgende:

Bidrag i form av poster eller foredrag må sendes inn til NSMS via mailen: norsk.selskap.for.massespek@gmail.com. Du sender sammendraget samt ønske om du vil presentere arbeidet som et foredrag og/eller som en poster.

Merk emnefeltet til eposten du sender med: SAMMENDRAG_18NSMS_2021

Påmeldingsfrist for å sende inn sammendrag er 20.12.2020. Sammendraget skal skrives i henhold til vår mal for sammendrag. Vi tar imot og godkjenner bidrag fortløpende.

Poster

Send inn et sammendrag i henhold til vår mal for sammendrag (frist 20.12.2020). Den digitale posteren skal være i pdf-format og sendes til samme epostadressen senest onsdag 20. januar 2021. Du forplikter deg til å være digital tilgjengelig under planlagte digitale poster sesjoner i løpet av 25.01.2021. 

Foredrag

Send inn et sammendrag i henhold til vår mal for sammendrag (frist 20.12.2020). Vi vil deretter gi tilbakemelding på om foredraget er godkjent, og du vil få plassering i programmet. Deretter vil du få 15 minutter til å holde foredrag 25.01.2021.