Når påmeldingen åpner vil det bli mulig å registrere seg til konferansen her.