NSMS

Norsk Selskap for Massespektrometri - NSMS
NSMS MS-seminar 2017 Kontakt NSMS

 

Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS) ble grunnlagt i 1973 og er en nasjonal frittstående forening som ønsker å ivareta faget massespektrometri (MS).

Selskapet har vokst seg større etterhvert som flere har gått til anskaffelse av massespektrometere. Vi har nå over 400 personer som er registrert i vår database. Den siste tiden har vi fått en økning som skyldes en økende interesse for bruken av MS innen proteiner og peptider.

Massenytt

Massenytt har vært NSMS sitt medlemsblad siden det kom ut for første gang i 2004 og har kommet ut med to nummer pr år. Bladet har i hovedsak fokusert på å gi informasjon fra det innenlandske MS-miljøet. Alle utgavene er tilgjengelige som pdf-filer på våre hjemmesider via logoen over.

Vårt mål er å danne en møteplass for alle som interesserer seg for MS. Måten vi forsøker å gjøre dette på er blant annet å arrangere møter:

  • MS-brukermøter.
  • De norske seminarene i massespektrometri med foredrag av høy vitenskapelig kvalitet.

Oversikt over
faglige arrangementer
i regi av NSMS.

Mer informasjon om selskapet
kan leses her

NSMS på Facebook NSMS på Facebook

Ser du etter jobb?
Se -> Stillinger

MS Random image

Ønsker du mer informasjon om NSMS, send en forespørsel til selskapets leder via vårt kontaktskjema

Ønsker du å bli medlem? Fyll ut og send inn innmeldingsskjemaet

På disse sidene ønsker NSMS å samle informasjon om selskapets aktiviteter og om massespektrometri generelt. Gode forslag til informativt stoff eller endringer kan sendes nettredaktøren