NSMS

Norsk Selskap for Massespektrometri - NSMS
NSMS MS-seminar 2017 Kontakt NSMS

 

Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS) ble grunnlagt i 1973 og er en nasjonal frittstående forening som ønsker å ivareta faget massespektrometri (MS).

Selskapet har vokst seg større etterhvert som flere har gått til anskaffelse av massespektrometere. Vi har nå over 400 personer som er registrert i vår database. Den siste tiden har vi fått en økning som skyldes en økende interesse for bruken av MS innen proteiner og peptider.

Massenytt

Massenytt har vært NSMS sitt medlemsblad siden det kom ut for første gang i 2004 og har kommet ut med to nummer pr år. Bladet har i hovedsak fokusert på å gi informasjon fra det innenlandske MS-miljøet. Alle utgavene er tilgjengelige som pdf-filer på våre hjemmesider via logoen over.

Vårt mål er å danne en møteplass for alle som interesserer seg for MS. Måten vi forsøker å gjøre dette på er blant annet å arrangere møter:

  • MS-brukermøter.
  • De norske seminarene i massespektrometri med foredrag av høy vitenskapelig kvalitet.

Oversikt over
faglige arrangementer
i regi av NSMS.

Mer informasjon om selskapet
kan leses her

NSMS på Facebook NSMS på Facebook

Ser du etter jobb?
Se -> Stillinger

NSMS arrangerer
det 16. norske seminar i massespektrometri
22. - 25. januar 2017
på Hafjell.

Påmeldingsfristen til deltagerregistrering til det 16. norske seminar i massespektrometri er utvidet til 10. desember.

Dette gjelder også registrering av faglige bidrag.


Årsmøte 2017

NSMS avholder generalforsamling
i forbindelse med
det 16. norske seminar i massespektrometri

mandag 23. januar
kl 1830 – 1930
.

Alle medlemmer oppfordres til å delta. Saker som skal tas opp skal være styret i hende senest 14 dager før møtet.

MS Random image

Ønsker du mer informasjon om NSMS, send en forespørsel til selskapets leder via vårt kontaktskjema

Ønsker du å bli medlem? Fyll ut og send inn innmeldingsskjemaet

På disse sidene ønsker NSMS å samle informasjon om selskapets aktiviteter og om massespektrometri generelt. Gode forslag til informativt stoff eller endringer kan sendes nettredaktøren