Programmet til det Nordisk seminaret i massespektrometri 

Det blir foredrag fra inviterte foredragsholdere:

– Sarah Trimpin (Mottaker av 2019 ASMS Biemann Medal)

– Andreas Thomas (Doping DBS)

– Jeff Savas (Klinisk proteomikk) 

– Jonas Bergquist (Arkeologisk MS)

– Samira Salihovic (PFAS)

– Cathrine Thomsen (Miljømedisin) 

I tillegg til disse har vi mange spennende foredrag fra hele landet.

Digitalt møtehefte vil gjøres tilgjengelig før møte.

Program: Kommer