Generalforsamling NSMS 26. januar 2021

generalforsamlingen i NSMS skal avholdes dagen etter vårt digitale møte. Møtedatum er satt til 26. Januar og vil foregå på zoom. Vi starter kl 10:30. Agendaen er lagt ut: https://nsms.no/en/generalforsamling/. Følg med på denne siden for mer...

Available post doc position

The Department of Pharmacy, under the Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, invites applications for a postdoc position, for a period of two years. Apply...