NSMS goes digital!

Denne gangen er det bare en kort nyhetsbrev. Grunnet usikkerheten den nye koronavirkeligheten har gitt oss, har vi besluttet å gjennomføre det 18. NSMS møte digitalt. Det betyr at vi ikke kommer til å møte hverandre i skiheisen, ved utstillingen, i forelesningssalen,...