Generalforsamling 2021 – 26. Januar

generalforsamlingen i NSMS skal avholdes dagen etter vårt digitale møte. Møtedatum er satt til 26. Januar og vil foregå på zoom. Husk at fristen for å sende inn saker er senest to uker før. Agendaen er lagt ut: https://nsms.no/en/generalforsamling/. Følg med på denne...

Utvidet frist til å sende sammendrag til poster

Det er fortsatt plass ledig til å presentere din poster. Derfor har vi utvidet fristen for å sende inn sammendrag til poster til fredag 8. januar 2021. Det hadde vært flott om du kunne ha sendt inn ditt bidrag. Dette er forhåpentligvis den eneste sjansen du får til å...