Siste nytt fra leverandørene

På MS-møtene har vi en god tradisjon for at mange av leverandørene innen massespektrometri og kromatografi bidrar sterkt til møtet med utstillinger, foredrag og økonomisk støtte. Også denne gangen vil vi få bidrag fra leverandørsiden, med en rekke korte presentasjoner av nyheter og annen nyttig informasjon.

Firmaer som ønsker å bidra kan henvende seg til Åse Marit Leere Øiestad (rmaslo@ous-hf.no) eller Hanne Devle (hanne.devle@nmbu.no) for mer informasjon.

Gullsponsorer

Sølvsponsorer

Våre utstillere: