generalforsamlingen i NSMS skal avholdes dagen etter vårt digitale møte. Møtedatum er satt til 26. Januar og vil foregå på zoom. Vi starter kl 10:30.

Agendaen er lagt ut: https://nsms.no/en/generalforsamling/. Følg med på denne siden for mer informasjon.