Agenda generalforsamling i Norsk selskap for massespektrometri

Tid: 10:30 – 12:00

Tirsdag 26. januar, 2021. Zoom(lenken sendes til medlemmene på epost)

 

Sak 1: Godkjenning av sakslisten og valg av referent.

Sak 2: Årsberetning for 2019/20 ved selskapets leder Léon Reubsaet.

Sak 3: Regnskap for 2019/20 ved kasserer Åse Marit L. Øiestad

Sak 4: Valg av styret.

Sak 5: Valg av valgkomité ved leder Léon Reubsaet.

Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent for neste periode ved kasserer Åse Marit L. Øiestad

Sak 7: Eventuelt.