Planlegging til Hafjellmøte i 2021 er i full gang og vi kommer til å ha et flott faglig program, en flott utstilling og mye sosialt samvær. Komitéen som skal få dette til består av NSMS-styret: Léon Reubsaet , Åse Marit Øiestad, Lene Johannessen, Susana Villa Gonzalez, Stine Aanrud, Jan-Arild Hustad. Vi har supplert komitéen med Hanne Devle og Terkel Hansen.