Vår logo har blitt fornyet. Den har blitt tilpasset til bruk på datamaskin, nettbrett, mobiltelefon og sosiale medier. Allikevel er den rare «M»-en fortsatt med. Vi bestemte oss for å beholde den siden det er litt historikk bak den. Den røde streken er et massespektrum av et metastabilt ion. Et metastabilt ion dissosierer på veien fra ionekilden (f.eks EI) til masseanalysatoren og gir dermed opphav til denne typiske spekterfasongen.