Sammendrag av presentasjonene kommer til å bli publisert på hjemmesiden og i møteheftet.

 

Vi oppfordrer de som bidrar med foredrag og/eller poster til å bruke sammendrag mal og sende oss sammendraget så rask som mulig og ikke senere enn 01.12.2020.

 

En liste over aksepterte bidrag publiseres på vår hjemmeside.