Sammendrag av presentasjonene vil bli publisert på hjemmesiden og i møteheftet.

Hvis du ønsker å bidra med foredrag og/eller poster, bruk vår sammendrag mal til å skrive et sammendrag og send det til oss så rask som mulig og ikke senere enn 01.12.2022.

Bidrag i form av poster eller foredrag må sendes inn til NSMS via mailen: norsk.selskap.for.massespek@gmail.com