Sammendrag av presentasjonene kommer til å bli publisert på hjemmesiden og i møteheftet.

 

Hvis du ønsker å bidra med foredrag og/eller poster, bruk vår sammendrag mal til å skrive et sammendrag og send det til oss så rask som mulig og ikke senere enn 20.12.2020 (foredrag) og 8.1.2021 (poster).

 

En liste over aksepterte bidrag publiseres på vår hjemmeside.