Bidrag:

Ønsker du å bidra på Nordisk møte for Massespektrometri? 

Vi tar gjerne imot bidrag i form av foredrag og/eller poster. 

Poster: Send inn et sammendrag i henhold til vår mal for sammendrag (frist 01.12.2022) til norsk.selskap.for.massespek@gmail.com. Med påmeldt poster forplikter du deg til å være tilgjengelig under planlagte poster-sesjoner.

Foredrag: Send inn et sammendrag i henhold til vår mal for sammendrag (frist 01.12.2022) til norsk.selskap.for.massespek@gmail.com. Vi vil deretter gi tilbakemelding på om foredraget er godkjent, og du vil få plassering i programmet. Deretter vil du få 20 minutter (spørsmål inkludert) til å holde foredrag. 

Merk e-posten tydelig med «Abstract_for_NordicMS», og sørg for at filnavnet inneholder navnet ditt.