Poster :

Send inn et sammendrag i henhold til vår mal for sammendrag (frist 01.12.2022) til norsk.selskap.for.massespek@gmail.com . 

Du forplikter deg til å være tilgjengelig under planlagte poster-sesjoner.

Poster-sammendrag blir publisert her i digital form.