Poster :

Send inn et sammendrag i henhold til vår mal for sammendrag (frist 20.12.2020). Den digitale posteren skal være i pdf-format og sendes til norsk.selskap.for.massespek@gmail.com  senest onsdag 20. januar 2021. Du forplikter deg til å være digital tilgjengelig under planlagte digitale poster sesjoner i løpet av 25.01.2021.

Poster sammendrag blir publisert  her i digital form. 

Poster 1: «Tittel»

Poster 2: «Tittel»

Poster 3: «Tittel»

Poster 4: «Tittel»

……