NSMS

Styret
NSMS MS-seminar 2017 Kontakt NSMS

 

Selskapets styre for 2015/2017

Leder: Leon Reubsaet Styremedlem: Erlend Hvattum
  Universitet i Oslo
Farmasøytisk institutt
avdeling for farmasøytisk kjemi
Postboks 1068 Blindern
0316 Oslo
 

GE-Healthcare
Analytical Sciences
Nycoveien 2, Postboks 4220, Nydalen
0401 Oslo

Styremedlem: Åse Marit Leere Øiestad Styremedlem: Stine Aanrud

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Avd. for rusmiddelforskning
og metodeutvikling
Postboks 4404 Nydalen,
0403 Oslo

NMBU Adamstuen
Institutt for Mattrygghet og
Infeksjonsbiologi – Bygg 15
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

Styremedlem: Morten Moe    
 

Tverrfaglig laboratoriemedisin
og medisinsk biokjemi (TLMB)
Akershus universitetssykehus
Sykehusveien 27
1478 Nordbyhagen

 

 
   
Varamedlem: Lene Hop Johannessen
 

Nasjonalt institutt for ernærings-
og sjømatforskning (NIFES)
Postboks 2029 Nordnes,
5817 Bergen

 

Se liste over ledere av NSMS og møter arrangert av selskapet

Referater:

  Årsmøtet i NSMS 23.01.2017
  Årsmøtet i NSMS 19.01.2015
  Årsmøtet i NSMS 21.01.2013
  Årsmøtet i NSMS 24.01.2011
  Årsmøtet i NSMS 26.01.2009
  Årsmøtet i NSMS 23.01.2007
  Årsmøtet i NSMS 25.01.2005
  Årsmøtet i NSMS 07.02.2003
  Årsmøtet i NSMS 20.08.2001
  Årsmøtet i NSMS 28.01.1999
  Årsmøtet i NSMS 27.02.1997