NSMS
Styret
NSMS MS-seminar 2019 Kontakt NSMS

 

Selskapets styre for 2017/2019

Leder: Leon Reubsaet Styremedlem: Erlend Hvattum
  Universitet i Oslo
Farmasøytisk institutt
avdeling for farmasøytisk kjemi
Postboks 1068 Blindern
0316 Oslo
 

GE-Healthcare
Analytical Sciences
Nycoveien 2, Postboks 4220, Nydalen
0401 Oslo

Styremedlem: Åse Marit Leere Øiestad Styremedlem: Stine Aanrud

Avdeling for rettsmedisinske fag
Klinikk for laboratoriemedisin
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

NMBU Adamstuen
Institutt for Mattrygghet og
Infeksjonsbiologi – Bygg 15
Ullevålsveien 72
0454 Oslo

Styremedlem: Lene Hop Johannessen    
  Nasjonalt institutt for ernærings-
og sjømatforskning (NIFES)
Postboks 2029 Nordnes,
5817 Bergen
   
       

Se liste over ledere av NSMS og møter arrangert av selskapet

Referater:

  Årsmøtet i NSMS 23.01.2017
  Årsmøtet i NSMS 19.01.2015
  Årsmøtet i NSMS 21.01.2013
  Årsmøtet i NSMS 24.01.2011
  Årsmøtet i NSMS 26.01.2009
  Årsmøtet i NSMS 23.01.2007
  Årsmøtet i NSMS 25.01.2005
  Årsmøtet i NSMS 07.02.2003
  Årsmøtet i NSMS 20.08.2001
  Årsmøtet i NSMS 28.01.1999
  Årsmøtet i NSMS 27.02.1997