NSMS

Fettsyreanalyse
NSMS MS-seminar 2017 Kontakt NSMS

 

Introduksjonsvideo om GC/MS av fettsyrer