NSMS
Massenytt
NSMS MS-seminar 2019 Kontakt NSMS

 

Medlemsbladet Massenytt, utgitt i perioden 2004 - 2014

MassenyttMassenytt har vært NSMS sitt medlemsblad siden det kom ut for første gang i 2004 og har kommet ut med to nummer pr år. Alle utgavene er tilgjengelige som pdf-filer via lenkene under. Intensjonen med Massenytt har vært å informere våre lesere om hva som skjer innen MS-verdenen, primært innad i vårt eget lille langstrakte land. Da tilgangen på stoff ble vanskelig besluttet vi å avvikle medlemsbladet. Dette beklager vi fordi mye informasjon om NSMS og våre aktiviteter som ble utgitt med dette bladet ble distribuert både til våre medlemmer og til en rekke andre personer i Norge og i norden.

Utgitte numre:

Massenytt nr 1-2014

Massenytt nr 2-2013
Massenytt nr 1-2013
Massenytt nr 2-2012
Massenytt nr 1-2012
Massenytt nr 2-2011
Massenytt nr 1-2011
Massenytt nr 2-2010
Massenytt nr 1-2010
Massenytt nr 2-2009

Massenytt nr 1-2009

Massenytt nr 2-2008
Massenytt nr 1-2008
Massenytt nr 2-2007
Massenytt nr 1-2007
Massenytt nr 2-2006
Massenytt nr 1-2006
Massenytt nr 2-2005
Massenytt nr 1-2005
Massenytt nr 1-2004