NSMS
MS-lenker
NSMS MS-seminar 2019 Kontakt NSMS

 

Informasjon om NSMSLinks

Universitetskurs i massespektrometri

Introduksjonsvideo om GC/MS av fettsyrer

International Mass Spectrometry Foundation

Nordiske MS-selskap:
Dansk Selskap for Massespektrometri (DSMS)
Svenska Masspektrometrisällskapet (SMSS)
Suomen Kemian Seuran Massaspektrometriajaosto (FMSS)

 

STILLINGER

Nav
Finn jobb
Jobfinder - Danmark
Magisterjob - Danmark
ChemJobs

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Det periodiske systemNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Agder
Universitetet i Nordland

IJMS

International Journal of Mass Spectrometry

Volumes 349–350 - selected
pp. 1-276 (1 September 2013)

100 years of Mass Spectrometry