NSMS
Innmelding
  NSMS MS-seminar 2019 Kontakt NSMS

 

Norsk Selskap for Massespektrometri har som formål å styrke det faglige miljøet innen massespektrometri i Norge, blant annet ved å arrangere møter og ved å bidra til å skape faglig kontakt og samarbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Informasjon om kontingent

Vil du bli medlem?
Fyll ut skjemaet under og send
informasjonen til NSMS


Ja, jeg vil bli medlem i NSMS
Jeg vil ikke være betalende medlem, men stå på postlista

Melding kun om
endringer i kontaktinformsjon

Fornavn *
Etternavn *
Arbeidsgiver
Postadresse *
Postnr *
Poststed *
Mailadresse *
   
Kommentarer
  NB! Alle felt merket med * må fylles ut.
 


Bekreftelse av mottatt innmelding vil bli sendt på mail sammen med informasjon om innbetaling av medlemskontingent.

Medlemskontingenten er kr 200 for to år - betales annet hvert år til:

konto nr 0539 16 08808

NSMS c/o Åse Marit Leere Øiestad
Folkehelseinstituttet/REFU
Postboks 4404 Nydalen
0403 Oslo

Org.nr. 986 570 128
IBAN NO24 0539 1608 808
BIC-adr: DNBANOKK