NSMS
Georg Hvistendahls minnefond
NSMS MS-seminar 2019 Kontakt NSMS

 

 

GeorgGeorg Hvistendahls Minnefond ble opprettet av NSMS høsten 1998. Fondet skal brukes til støtte i forbindelse med deltagelse på møter arrangert i regi av NSMS og IMSF samt til nordiske MS møter. De som kan søke må være medlemmer av Norsk Selskap for Massespektrometri. 

Møter som går i regi av NSMS (andre enn vintermøte), IMSF og de nordiske massespektrometri møter (som ikke avholdes i Norge) kan søkes om  maksimalt 2500 NOK (inntill 10 søknader/styreperiode på 2 år innvilges). 
Maksimal søknadsbeløp til NSMS sine vintermøter er 4500 NOK (inntill 10 søknader/styreperiode på 2 år innvilges)

Vi vil prioritere søknader fra studenter/PhD studenter som deltar med faglig bidrag i form av innlegg eller plakat.

Søknadsfrist til støtte til møter som går i regi av NSMS (andre enn vintermøte), IMSF og de nordiske massespektrometri møter (som ikke avholdes i Norge)er fortløpende.

Søknadsfrist til støtte til NSMS sitt vintermøte er 1. november i året før vintermøtet avholdes.
 ​
Søknad sendes styrelederen (leon.reubsaet@nsms.no) og skal inneholde et budsjett samt ønsket søknadsbeløp.

 

Minneord om Georg Hvistendahl

Norges fremste spesialist i massespektrometri - Georg Hvistendahl - døde i november 1996. Vårt lille fagmiljø har dermed lidd et stort tap. Vi har mistet en uvanlig dyktig fagmann, en entusiast, en god venn, en fremragende pedagog, og en avholdt og respektert tillitsmann. Etter å ha arbeidet endel år i annen virksomhet begynte Georg å studere kjemi i relativt moden alder. Han ble cand. real. med hovedfag i kjemi i 1971. Han opparbeidet seg raskt en solid posisjon på sitt fagområde. Derfor ble han umiddelbart etter eksamen ansatt ved Universitetet i Oslo som universitetslektor og førsteamanuensis. De siste årene var han professor.

Hans vitenskapelige og faglige arbeid var preget av flid og nøyaktighet. Det samme preget hans undervisning. Han brukte mye av tiden til å oppdatere og forberede sin undervisning. Hans studenter minnes med glede den entusiasme og det alvor han la inn i sitt virke. Han var nysgjerrig og gledet seg alltid over å oppdage og lære nytt. Av natur var han en nøktern og beskjeden kar, men fremfor alt er det hans positive innstilling til kolleger og studenter vi vil huske. Noe av det vi satte mest pris på var at han alltid tok seg tid til å samtale med dem som oppsøkte ham, enten man kom for å søke hans kompetente faglige råd eller for å slå av en god prat.

Etter nesten 25 år som foreleser i organisk massespektrometri både ved Universitetet i Oslo og ved flere av landets øvrige universiteter bestemte han seg til å samle sin erfaring og kunnskap i en lærebok beregnet på det internasjonale marked. Det er godt at han rakk å fullføre boka og få sendt den inn til forlaget før han gikk bort. Han var en av stifterne til Norsk Selskap for Massespektrometri i 1973 hvor han hele tiden har vært en av drivkreftene. Han la ned utallige timer i uegennyttig arbeide for Selskapet og for norsk massespektrometri.

Vi er mange som lenge vil savne Georg Hvistendahls vennskap, og optimistiske og fredsæle vesen.

Einar Uggerud